കൊച്ചി: 25/4/19 ഇന്ന് സ്വര്‍ണ്ണ വില കൂടി. പവന് 160 രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്‍ധിച്ചത്. ഗ്രാമിന് 2,965 രൂപയും പവന് 23,720 രൂപയുമാണ്. ബുധനാഴ്ച പവന് 120 രൂപ താഴ്ന്നതിന് ശേഷമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ ഇന്ന് വര്‍ധനവുണ്ടായത്.

ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വര്‍ധിച്ചു. ഇന്നലെ പവന് 23,680 രൂപയും, ഗ്രാമിന് 2,960 രൂപയുമായിരുന്നു. ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 2,965 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here